Bo- og omsorgshjem

Bo- og omsorgshjemmene i Lier

Omsorg - Trygghet - Forutsigbarhet

Bo- og omsorgshjemmene i Lier er et heldøgns tilbud til mennesker med psykiske og sosiale utfordringer. Målgruppen er mennesker som trenger omsorg, trygghet, forutsigbarhet og faglig støtte og som ikke mestrer hverdagen i egen bolig. Det kan også være mennesker som trenger avlastning og rehabilitering.


Det unike med vår forretningsidé er at vi også bor på gårdene hvor brukerne bor. Vi har en unik nærhet, kjennskap og tilgjengelighet til våre brukere og de opplever i hverdagen de samme faste menneskene rundt dem som skaper trygghet, forutsigbarhet og omsorg. 


Samtidig, siden vi bor på samme sted hvor brukerne bor, er vi svært opptatt av å skape et hjem og en trivsel for brukerne på samme måte som vi også er opptatt av å skape et hjem for oss selv.


Vi har over mange år sett at nærhet og tilgjengelighet er med på å trygge våre brukere slik at de føler seg sett og hørt og opplever en god og trygg hverdag.


Hos oss skal våre brukere få oppleve en tilhørighet og genuin interesse for hver og en som gjør at de føler seg hjemme og velkommen. 


Her finner du oss:

Kontakt:


Spesialsykepleier

Marius Lyngås

Telefon: 90190036


marius.lyngaas@gmail.com